Pochodzenie: Edenia
Natura: Zła
Sprzymierzeńcy: Shinnok, Quan Chi, Dragon King
Wrogowie: Kitana, Sindel, Jade, Liu Kang


Wcześniej służąca Deadly Alliance. Jednak rządy czarnoksiężników były krótkotrwałe i pozostała bez pracodawcy. Tanya wróciła do swojej krainy narodzin do krainy Edenii. Lecz spotkała na swojej drodzę Barakę dał jej wybór: służyć nowemu lordowi Outworld - albo zginąć. Podejmując wybór pomiędzy domniemaniem lub śmiercią, Tanya zdecydowała się służyć Dragon Kingowi. Poprzysięgła swoje usługi Dragon King'owi. Pomoże swemu władcy zdobyć konkretne informacje potrzebne do zniewolenia wszystkich królestw.
Onaga wiedział o inwazji Shao Kahn'a na Edenię sprzed tak wielu lat. Obserwował Shao Kahn'a spoza grobowca. Onaga był zdecydowany to dokończyć. Poszukiwał zagubionych informacji, starożytnych czarów, które złączyłyby sześć Kamidogu w jeden i tym samym pozwoliły mu dzierżyć ich złączoną potęgę. Tanya Sprowadziła go do Edenii, wierząc, że te informacje wciąż tam są.

 Odblokowanie Postaci: Tanya Find Treasure Chest in A-3 of Outworld 9PM in Ice Cave
Odblokowanie Kostiumu: Tanya Defeat Tanya near the Ice Cave in Outworld.

Mortal Kombat Forever 2001- Wszelkie prawa zastrzeżone!

helionProgram partnerski