HISTORY

TIPSY

ARENAS

KRYPT

KOMPATANTS

 

Status : Wojownik
 Natura : Zły

 Style :
Hung Gar / Crab
 

SPECIAL MOVES
Acid Ball: Back, Forward + B
Roll Attack: Forward, Down + A
 

FINISHING MOVES
Fatality - Head Bite: Back, Forward + A
Weapon Fatality: Up, Back + A

 

Podróż Reptile'a do bazy Kitany opóźniła go wystarczająco długo, aby Shang Tsung i Quan Chi zdążyli zaatakować Shao Kahna. Reptile był załamany faktem, że zawiódł swego pana i przemierzał, Outworld bez celu, aż los zetknął go z Nitarą. Desperacko szukając nowego pana, Reptile zaoferował jej swoje usługi. Jej pierwszym rozkazem było zaatakowanie intruza z Ziemi - Cyraxa. Nowy pan Wyjaśnił, że Reptile musi najpierw zniszczyć panel ramieniowy, aby osłabić przeciwnika.

"Reptile's detour to Kitana's base camp had delayed him just long enough for Shang Tsung and Quan Chi to spring their attack on Shao Kahn. Reptile was devastated that he had failed his master and wandered the Outworld Wastelands aimlessly until he once again crossed paths with Nitara. Desperately in need of a master, he offered his loyalty to her. Her first command to him was to attack the invader from Earthrealm, Cyrax. She explained that he must first destroy his arm panel in order to weaken the outsider."
 

M o r t a l    K o m b a t   F o r e v e r - Wszelkie prawa zastrzeżone- All rights reserved