Autor nie czerpie żadnych korzyści materialnych z prowadzenia serwisu.  Zastrzeżone jest jakie kolwiek przegrywanie, kopiowanie różnego rodzaju obrazków i użycie do własnych celów.
 Kopiowanie jakiejkolwiek części lub całości oznacza naruszenie  praw autorskich zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dnia 08.06.1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211)