Mortal Kombat
image
image image image image
image image image image
image image image image
image image image image
image image image image
image image image image
image image image image
image
Legenda
Front Punch: FP
Back Punch: BP
Front Kick: FK
Back Kick: BK
Flip Stance: FS
Block: BL
Throw: TH
Interact: INT
PlayStation4

Δ
X
Օ
L2
R2
L1
R1
XboxOne
X
Y
A
B
LT
RT
LB
RB

Każdy zawodnik posiada listę ciosów specjalnych dla każdej wariacji. Po najechaniu na ikonę odpowiadającą danej wariacji postaci, pojawi się jej nazwa, natomiast po kliknięciu wczytana zostanie cała tabela z listą ciosów.

Jeśli obok nazwy ciosu specjalnego widoczna jest ikonka: O oznacza to, że dany cios posiada pewne opcje. Aby je wyświetlić, wystarczy najechać kursorem na nazwę ciosu specjalnego.