NEO PLUS PSX Extreme SKLEP

PSX Extreme nr (161) 1/2011

 

                        Neo Plus nr (117) 12/2008                                             PSX Extreme nr (137) 1/2009

       

 

                        Neo Plus nr (112) 7/2008                                             PSX Extreme nr (132) 8/2008

                            

 

Podziękowania dla redaktorów naczelnych magazynów PSX Extreme oraz Neo Plus.
Autor nie czerpie żadnych korzyści materialnych z prowadzenia serwisu.
Zastrzeżone jest jakie kolwiek przegrywanie, kopiowanie
różnego rodzaju obrazków i użycie do własnych celów.
Kopiowanie jakiejkolwiek części lub całości oznacza naruszenie
praw autorskich zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dnia 08.06.1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211)